Ενδοσκοπήσεις

Υψηλή Διαγνωστική Ακρίβεια – Άνεση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Το ιατρείο της ειδικού γαστρεντερολόγου Χρυσούλας Τασολάμπρου, στα Ιωάννινα, είναι εξοπλισμένο με γαστροσκόπιο και κολονοσκόπιο τελευταίας τεχνολογίας και λεπτής διαμέτρου, ώστε η γαστροσκόπηση και η κολονοσκόπηση να γίνονται με τη λιγότερο δυνατή ταλαιπωρία του ασθενούς και τη μεγαλύτερη δυνατή διαγνωστική ευκρίνεια..

Επίσης το ιατρείο είναι το μοναδικό στην Ήπειρο που διαθέτει αντλία νερού για τη διενέργεια υδροκολονοσκόπησης. Η υδροκολονοσκόπηση είναι η διενέργεια κολονοσκόπησης με έγχυση νερού στο παχύ έντερο αντί για εμφύσηση αέρα, μέθοδος που θεωρείται λιγότερο επώδυνη και πιο φιλική για τον ασθενή.


Φυσικά τόσο η γαστροσκόπηση όσο και η κολονοσκόπηση γίνονται με χορήγηση ενδοφλέβιας καταστολής (μέθης). Η ιατρός έχει παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια για το σκοπό αυτό, Σεμινάριο Καταστολής και Αναλγησίας για Γαστρεντερολόγους (Αθήνα 2/10/2010) και Σεμινάριο Ιατρικής Προσομοίωσης: Η καταστολή για ενδοσκόπηση - Αντιμετώπιση κρίσιμων συμβάντων, (Ιωάννινα 1-2 Ιουνίου 2013), προκειμένου οι εξετάσεις αυτές να γίνονται χωρίς να ταλαιπωρείται ο εξεταζόμενος.

Η απολύμανση των ενδοσκοπίων γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στον οποίο τηρούνται σχολαστικά όλοι οι κανόνες υγιεινής,
ώστε να εκμηδενίζονται οι πιθανότητες μετάδοσης μολυσματικών νοσημάτων.